Sponsoroverzicht

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op sponsors want samen zijn we in staat om mooie zaken te realiseren.
U wordt gevraagd om te sponsoren?
Nagenoeg elke ondernemer wordt weleens gevraagd om te sponsoren.
Waarom zou u dat doen, wat levert het eigenlijk op en wat speelt er fiscaal?


Sponsoren – wat levert dat eigenlijk op?
U kunt om twee redenen ‘ja’ zeggen tegen een sponsorverzoek:
• u wilt iets doen voor het maatschappelijke belang;
en/of
• u wilt reclame maken.
Sponsoren voor het maatschappelijk belang!
U beslist uiteraard zelf of u een lokale vereniging sponsort.
Vaak draagt u de betreffende vereniging, stichting, e.d. een goed hart toe.
Bijvoorbeeld omdat u klanten heeft die er lid van zijn, omdat u zelf een fervent aanhanger bent, of omdat u gewoon een goed doel wilt sponsoren.
Hoe het ook zij, u beslist daar zelf over.


Sponsoren als reclamemiddel?
Stel, u wilt een betere merk- of naamsbekendheid in de regio, of u wilt uw doelgroep duidelijk maken waarom men met ú zaken moet doen. U heeft dus een boodschap over te brengen. Is het alleen uw product- of bedrijfsnaam die u onder de aandacht wilt brengen, dan kan dat op vele manieren. Heeft u ook nog een (kort) verhaal te vertellen, dan zijn de mogelijkheden beperkt.
Uw naam of logo past wel in de advertentie in het programmaboekje en dat is meer dan mogelijk.


Sponsoring – wat levert het op?
Als u iets sponsort krijgt u daar meestal iets voor terug. Het is lastig om te bepalen wat dat waard is, maar een inschatting kunt u als volgt maken:
• Als u een boodschap en/of uw verhaal kunt overbrengen heeft dat een waarde.
• Is er sprake van uitsluitend een naam- of logovermelding, dan is de waarde meermaals de oplage.
• Logovermelding, inclusief een boodschap naar een directbetrokkene springt natuurlijk meer in het oog.
• De waarde van relatiemarketing, sampling en directe verkoop is alleen te bepalen door de kosten/opbrengsten te vergelijken met alternatieven.
Wilt u de waarde van uw sponsoring proberen te bepalen, dan is de oplage van het clubblad alléén niet zaligmakend.
De doelgroep moet namelijk ook (voor een groot deel) úw doelgroep zijn.
Terwijl de vraagstelling benadrukt wordt is het natuurlijk erg belangrijk dat de vereniging een unieke kans ziet om het merk bij haar doelgroep in een ruimer daglicht te stellen.
Om de mogelijkheden voor bedrijven duidelijk te presenteren zijn de sponsormap en overeenkomst gemaakt.
Hopelijk spreken de sponsormogelijkheden U als toekomstig sponsor/adverteerder aan.
Voor meer of andere info kunt U contact opnemen met één van onze bestuursleden. (info@vvbenidorm.be)
Veel leden zullen U dankbaar zijn voor Uw steun!
Klik hier voor een actueel overzicht van onze sponsoren/adverteerders.

Net gemist