benidorm

Beste vrienden,

Wat betreft de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de V.V.B.

Meestal wordt er in bepaalde besturen een kandidatencommissie opgesteld om de kandidaten en hun kwaliteiten te beoordelen.

Maar hier in onze vereniging is dit uiteindelijk niet nodig want,
• wat zijn de kwaliteiten van een kandidaat?
• en op welke wijze dienen ze beoordeeld te worden?

Wel beste mensen die beoordeling zal uiteindelijk aan jullie, leden van de V.V.B., overgelaten worden want op de dag van de kiezing gaan jullie een lijstje ontvangen met 3 kandidaat-voorzitters en zullen jullie, met een eenvoudig kruisje naast een naam, beslissen wie de volgende 4 jaren deze vereniging zal leiden, zij het misschien met een lange ij.

Des temeer doe ik hier een oproep aan alle leden om, zoveel als mogelijk, aanwezig te zijn op deze algemene vergadering van woensdag 22 maart 2023, in de zaal Neptuno van hotel Marina.

7 maart 2023 was de ultieme datum waarbij leden zich kandidaat konden stellen voor de functie van voorzitter van deze vereniging.

Hierbij heb ik, als voorzitter ad interim en als secretaris, deze kandidaturen mogen ontvangen en, ik kan U melden dat er 3 (drie) kandidaturen werden genoteerd.
In alfabetische volgende zijn dat:
• Robert Bayens;
• Albertine Knaepen;
• Daniel Van Rysselberghe.

Gezien er hier geen sperperiode van tel is valt het mij op dat bepaalde kandidaten reeds enige tijd campagne voeren voor hun kandidaatstelling.
Het is hen natuurlijk niet verboden om tot het laatste moment aandacht te vragen voor hun kandidatuur.

Maar wat mij duidelijk stoort is de vorm van campagne:
• Enerzijds kan je campagne voeren en jouw kwaliteiten duidelijk in beeld brengen;
• Anderzijds kan je vallen in een lastercampagne waarbij je actie onderneemt om de andere kandidaten een slechte reputatie te bezorgen.
Deze tactiek wordt, bij veel van onze leden, ais ‘verwerpelijk’ aanzien en niet verenigbaar met de naam ‘Vriendenkring’ van onze vereniging.

Al bij al hoop ik dat jullie, als leden van de V.V.B., op woensdag 22 maart 2023 het kruisje plaatst naast de voor jullie meest geschikte kandidaat om de volgende 4 jaren aan het stuurwiel te staan van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm.

Daniel Van Rysselberghe
Voorzitter a.i.


Oproep aan de leden

Vlaamse Vriendenkring Benidorm (V.V.B.)

Oproeping voor de algemene vergadering op 22 maart

Om 14.30 uur in de eerste oproeping en om 15.00 uur in de tweede en laatste oproeping.
Plaats: salon Neptuno van het hotel Marina
Avenida de Cuenca 6 te 03503 Benidorm

Om het evenement bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen, is het noodzakelijk om in regel te zijn met de betaling van het lidgeld (2022-23).

Aanwezigheid wordt uitdrukkelijk gevraagd.

Oproeping opgesteld door de Raad van Bestuur.

Llamada a los miembros

Amigos Flamencos de Benidorm

Convocatoria a la asamblea general día 22 marzo

A las 14.30 horas en primera convocatoria y al las 15.00 horas en segunda y última convocatoria.
Lugar: salón Neptuno del hotel Marina
Avenida de Cuenca 6 en 03503 Benidorm

Para la asistencia al acto y ejercicio al derecho al voto es necesario estar al corriente en el pago de las cuotas (2022-2023) de la Asociación.

Se ruega encarecidamente la asistencia a la misma.

Convocatoria redactada por la Junta Directiva.


NIEUW op de website van de V.V.B.: Het ‘Gastenboek’

Een V.V.B.-gastenboek is een pagina waarin leden hun naam kunnen noteren en vertellen hoe ze het lidmaatschap ervaren.
Er bestaan papieren en elektronische gastenboeken waarbij de V.V.B. gekozen heeft om het elektronische te lanceren.
Onze leden zijn voor ons het belangrijkste onderdeel van onze vereniging. Want hoe bijzonder is het om het organiseren van de aangename en gezellige bijeenkomsten en excursies.
Als klankbord is het daarom leuk om een gastenboek neer te leggen.
Neen we zitten niet te wachten op een saai gastenboek vol met namen maar kijken uit naar leuke – en misschien minder leuke - verhalen en commentaren.

Tot straks, op het gastenboek van de V.V.B.