Info allerlei

Iedereen kan dus lid worden bij de Vlaamse Vriendenkring Benidorm maar het Nederlands is de enige omgangstaal bij alle activiteiten.

De activiteitenkalender van de V.V.B. loopt van de maand oktober tot en met de maand maart.

Ga op woensdagnamiddag naar ons clublokaal, Hotel Marina (**), en neem contact op met de secretaris of vraag raad aan de infotafel.

Het lidgeld bedraagt € 25,- voor een heel jaar – van 1 oktober tot 30 september – ook al komt men maar voor een korte periode.

Bij de aansluiting dient men zijn identiteitskaart voor te leggen.

Je kan ook het aansluitingsformulier downloaden, invullen en afgeven aan de secretaris of aan de infotafel.

Download HIER het aansluitingsformulier

Bij het aanvaarden van hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de V.V.B.

Download HIER het huishoudelijk reglement.

(**)  Gesloten wegens Corona!

Wegens het toenemend aantal coronabesmettingen in onze ledengroep zien we ons verplicht om al onze, geplande, activiteiten te annuleren.

Dit betekent ook de namiddagen van het gezellig samenzijn in hotel Marina en dit zeker tot het einde van dit jaar 2021.

We hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze, niet populaire, maatregel maar deze is juist bedoeld om onze leden te beschermen tegen het oprukkende virus want tot op heden hebben we al onrustwekkende berichten ontvangen van meerdere leden.

We houden U verder op de hoogte bij eventuele wijzigingen welke zich zouden voordoen en hopen dan ook het jaar 2022 te kunnen inzetten in betere omstandigheden.

Blijf U alvast beschermen en hou het veilig!

Net gemist